لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۵۰۱ سعید بابائی بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس مسول مرکز تلفن ۴۵۲۶۰۸۰۱-۵ ۱۱۹
۵۰۲ آزاده بابائی دانشکده پزشکی مرکز کامپیوتر کارشناس حوزه ۸۱۰۱
۵۰۳ محمود بابائیان دانشکده پزشکی گروه طب سنتی کارشناس گروه ۳۴۴۷۴۲۴۶
۵۰۴ معصومه بابااحمدی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ۳۷۹۲۷۶۲۳ ۷۶۲۳-۷۵۲۰
۵۰۵ مرضیه باباخانی دانشکده دندانپزشکی بخش ایمپلنت کمک بهیار ۵۵۳۸
۵۰۶ هاجر باباخانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان بهورز ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷۲۴۳۸
۵۰۷ دکتر سیما بابایی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی معاون دانشجویی و فرهنگی ۳۶۶۸۷۱۴۰ ۷۵۹۵ ۳۶۶۹۹۳۹۸
۵۰۸ دکتر سیما بابایی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۱
۵۰۹ حسنعلی بابایی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت نامه رسان ۳۷۹۲۳۲۲۲ ۳۲۲۲
۵۱۰ آقای بابایی معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول واحد نقلیه ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۳۱۷ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۵۱۱ مهدی بابایی دانشکده پزشکی اداره نظارت و بازرسی معاونت درمان کارشناس ۸۰۷۴
۵۱۲ خانم بابک دوستی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره مامایی ۲۷۰
۵۱۳ دکترفرشاد باجغلی دانشکده دندانپزشکی گروه پروتز هیئت علمی ۵۵۶۲
۵۱۴ فرحناز باجول مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) منتخب۲ مسئول بخش ۳۶۲۰۱۳۳۶ ۶۱۱۳-۶۱۱۵
۵۱۵ حسینعلی باروتی بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه دبیرخانه ۲۰۸ ۵۲۶۷۲۱۲۰
۵۱۶ ناهید بازاری شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان بهداشت خانواده ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۳۰ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۵۱۷ آقای دکتر بازیار شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان سلامت دهان و دندان ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۲۳ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۵۱۸ سپیده بازیارپور معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره رفاه دانشجویان امور رفاه دانشجویان ۴۵۰۶
۵۱۹ مریم باستانی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها سرپرست خوابگاه میرباقری ۳۶۶۸۶۹۰۰ ۳۶۶۸۶۹۰۰
۵۲۰ علیرضا باستانی بیمارستان شهید مدرس بخش ۴مردان مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۳۰۵-۳۰۶ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۲۱ بتول باصری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت کوهان بهورز ۳۸۸۷۲۳۸۰ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۵۲۲ مهدی باصفا مرکز آموزشی درمانی فیض داروخانه مرکزی مسئول انبار داروخانه ۳۴۴۵۲۰۳۱ ۳۰۶
۵۲۳ سید محسن باطنی دانشکده داروسازی حوزه ریاست امور عمومی ۳۷۹۲۷۰۰۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۵۲۴ سید محسن باطنی دانشکده داروسازی قرض الحسنه- کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی-مدیر امور عمومی کارشناس ۳۷۹۲۷۰۰۲ ۷۰۰۲-۷۰۵۰ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۵۲۵ محسن باطنی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی تاسیسات تاسیسات ۳۷۹۲۳۱۴۹ ۳۱۴۹
۵۲۶ مجید باغبان معاونت دانشجویی وفرهنگی امور اداری کارشناس بیمه ۴۵۲۳
۵۲۷ علیرضا باغی معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد تاسیسات/ تالار دکتر شریعتی مسئول تالار ۳۶۶۸۴۴۵۷ ۹۱۲۳
۵۲۸ جمیله بافران مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قورتان بهورز ۴۶۴۴۶۴۵۰ ۴۶۴۴۶۴۵۰
۵۲۹ فخری باقر زاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قهجاورستان ماما ۳۵۲۱۱۵۱۴ ۳۵۲۱۱۵۱۴
۵۳۰ عبدالحسین باقر ی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری کاردان مبارزه بیماریها ۳۴۵۹۳۹۱۸
۵۳۱ فاطمه باقری دانشکده دندانپزشکی کارشناس دفترریاست کارشناس دفترریاست ۳۶۶۹۲۵۸۸ ۵۵۲۱-۵۵۰۰ ۳۶۶۸۷۰۸۰
۵۳۲ مرضیه باقری دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت حسابدار ۳۷۹۲۳۲۱۳ ۳۲۱۳
۵۳۳ سید علی باقری شهرستان چادگان شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۷۷۲۲۶۰۲ ۳۵ ۵۷۷۲۲۲۰۳
۵۳۴ اکرم باقری بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه مدیریت مترون ۲۰۳ ۵۲۶۷۲۱۲۰
۵۳۵ جناب آقای باقری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد درآمد برادران ۳۷۹۲۸۶۰۶ ۸۶۰۶
۵۳۶ رحمت اله باقری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی رئیس اداره املاک و مستغلات ۳۷۹۲۳۹۷۰ ۳۶۶۹۰۹۴۴ ۳۶۶۹۰۹۴۴
۵۳۷ زهرا باقری شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان اموال ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۶ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۵۳۸ طیبه باقری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۷۵۹۴
۵۳۹ زهرا باقری شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان اموال ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۶ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۵۴۰ عبدالصاحب باقری بیمارستان شهید مدرس آشپزخانه تغذیه ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۳۳ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۴۱ عبداصاحب باقری بیمارستان شهید مدرس تغذیه مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۷ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۴۲ جمشید باقری بیمارستان امام خمینی فلاورجان درآمد ۳۷۴۳۵۱۸۱ ۳۵۳ ۳۷۴۲۷۰۴۳
۵۴۳ فاطمه باقری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان بهداشت مدارس ۴۲۶۲۸۴۸۸ ۲۰۵ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۵۴۴ حامد باقری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان گسترش ۵۴۲۲۲۰۱۰ ۲۲۴ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۵۴۵ حامد باقری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان بهداشت حرفه ای ۵۴۲۲۲۰۱۰-۱۲ ۱۲۱ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۵۴۶ خانم باقری معاونت درمان معاونت درمان کارشناس دفتر مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ۲۴۲
۵۴۷ آقای باقری معاونت درمان معاونت درمان مسئول حراست ۳۶۶۳۰۸۴۵ ۲۲۵
۵۴۸ مسعود باقری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا خدمات ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۵۴۹ آقای باقری معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئولEOC ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۱۲۴ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۵۵۰ حسین باقری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه کارشناس آزمایشگاه ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰

صفحه‌ها