اسمعیلی

نام: 

فاطمه

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه زینبیه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۵۵۲۰۰۱۵

سمت: 

کارشناس گفتار درمانی

شماره تلفن داخلی: 

۱۱۴