لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۰۱ مهندس ایرجی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس کمیته فنی ۲۲۶
۳۰۲ خدیجه ایزدپناه دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کتابدار ۳۷۹۲۷۵۳۰
۳۰۳ دکتر نسترن ایزدی دانشکده پزشکی حوزه معاونت امور هیات علمی قائم مقام معاون امور هیات علمی ۳۶۶۸۷۴۰۱ ۹۰۹۶
۳۰۴ خانم ایزدی بیمارستان شهدای لنجان رسیدگی به اسناد ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۷۷ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۳۰۵ رضوان ایزدی بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه اتاق عمل ۲۳۴
۳۰۶ ابراهیم ایزدی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس تدارکات ۳۶۶۱۸۸۹۴ ۲۰۲ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۰۷ اشرف السادات ایزدی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مدارس ومشارکت مردمی ۳۶۶۱۸۰۷۹ ۲۳۷ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۰۸ خانم ایزدی-بیابانگرد بیمارستان شهدای لنجان بهداشت ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۸۰ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۳۰۹ اقای جعفر ایل بگ معاونت بهداشتی روابط عمومی مسئول ۳۴۴۸۵۴۹۹ ۲۷۵ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۱۰ علیرضا ایوبی مرکز آموزشی درمانی فیض روابط عمومی ۳۴۴۵۱۰۱۱ ۳۳۱ ۳۴۴۵۱۰۱۲
۳۱۱ محمود ایوبی دانشکده پزشکی گروه معارف اسلامی عضو گروه ۸۰۷۹
۳۱۲ مرتضی ایوبی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی صندوق کیلینک ها ۳۷۹۲۵۲۲۲ ۵۲۲۲
۳۱۳ محمود بابائیان دانشکده پزشکی گروه طب سنتی کارشناس گروه ۸۱۰۹
۳۱۴ حسنعلی بابایی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت نامه رسان ۳۷۹۲۳۲۲۲ ۳۲۲۲
۳۱۵ دکتر سیما بابایی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۱
۳۱۶ خانم بابک دوستی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره مامایی ۲۷۰
۳۱۷ دکترفرشاد باجغلی دانشکده دندانپزشکی گروه پروتز هیئت علمی ۵۵۶۲
۳۱۸ حسینعلی باروتی بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه دبیرخانه ۲۰۸ ۵۲۶۷۲۱۲۰
۳۱۹ ناهید بازاری شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان بهداشت خانواده ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۳۰ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۲۰ آقای دکتر بازیار شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان سلامت دهان و دندان ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۰۹ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۲۱ سپیده صبح بازیارپور معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره رفاه دانشجویان امور رفاه دانشجویان ۳۰۳۵
۳۲۲ خانم باستانی معاونت دانشجویی وفرهنگی خوابگاه میر باقری ۳۶۶۸۶۹۰۰ ۳۶۶۸۹۶۹۵
۳۲۳ مریم باستانی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها سرپرست خوابگاه میرباقری ۳۶۶۸۶۹۰۰
۳۲۴ جناب آقای سید محسن باطنی معاونت آموزشی معاونت آموزشی مدیریت پشتیبانی ۳۷۹۲۸۰۰۰ ۸۰۰۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۲۵ سید محسن باطنی دانشکده داروسازی قرض الحسنه- کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی کارشناس ۳۷۹۲۷۰۵۰ ۷۰۵۰ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۲۶ علیرضا باغی معاونت دانشجویی وفرهنگی تالار دکتر شریعتی امور سمعی بصری ۳۶۶۸۴۴۵۷ ۹۱۲۳
۳۲۷ فريبا باقري بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا واحد تغذيه ۵۳۲۲۳۰۰۰-۲ ۲۸۴ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۳۲۸ فاطمه باقری دانشکده دندانپزشکی کارشناس دفترریاست کارشناس دفترریاست ۳۶۶۹۲۵۸۸ ۵۵۲۱-۵۵۰۰ ۳۶۶۸۷۰۸۰
۳۲۹ حامد باقری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان بهداشت حرفه ای ۵۴۲۲۲۰۱۰-۱۲ ۱۲۱ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۳۳۰ زهرا باقری شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان اموال ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۶ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۳۱ سید علی باقری شهرستان چادگان شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۷۷۲۲۶۰۲ ۳۵ ۵۷۷۲۲۲۰۳
۳۳۲ خانم باقری معاونت درمان معاونت درمان کارشناس دفتر مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ۲۴۲
۳۳۳ آقای باقری معاونت درمان معاونت درمان مسئول حراست ۳۶۶۳۰۸۴۵ ۲۲۵
۳۳۴ اکرم باقری بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه مدیریت مترون ۲۰۳ ۵۲۶۷۲۱۲۰
۳۳۵ طیبه باقری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۷۵۹۴
۳۳۶ مرضیه باقری دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت حسابدار ۳۷۹۲۳۲۱۳ ۳۲۱۳
۳۳۷ جمشید باقری درآمد ۳۷۴۳۵۱۸۱ ۳۵۳ ۳۷۴۲۷۰۴۳
۳۳۸ سرکارخانم کتایون باقری معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای مسئول واحد ۳۴۴۷۱۰۰۱ ۲۱۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۳۹ جناب آقای باقری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد درآمد برادران ۳۷۹۲۸۶۰۶ ۸۶۰۶
۳۴۰ زهرا باقری شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان اموال ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۶ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۴۱ خانم باقریان معاونت درمان معاونت درمان کارشناس امور مالی ۲۵۵
۳۴۲ عفت باقي بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا دفتر مديريت مسئول دفتر ۵۳۲۲۳۰۰۰-۲ ۲۰۶ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۳۴۳ عفت باقی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا کتابخانه ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۹۱ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۳۴۴ سرکار خانم مهندس سونیا بحرانی معاونت آموزشی معاونت آموزشی رئیس اداره خدمات ماشینی ۳۷۹۲۸۰۳۰ ۸۰۳۰ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۴۵ دکتر رحیم بحری نجفی دانشکده داروسازی گروه فارماسیوتیکس عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۱۳ ۷۱۱۳ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۴۶ دکتر نیماه بحرینی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی دانشکده تغذیه هیأت علمی ۳۱۶۷
۳۴۷ سمیه بحرینی دانشکده پزشکی کارگزینی اپراتور ۹۰۷۹-۹۰۵۶
۳۴۸ خانم دکتر بحرینی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی عضو هیئت علمی ۳۷۹۲۳۱۶۷ ۳۱۶۷
۳۴۹ آقای بحرینی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان گسترش ۴۵۲۵۰۰۲۴ ۱۱۸ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۵۰ زهرا بحرینیان دانشکده دندانپزشکی دفترارتقاء کارشناس دفترارتقاء ۵۵۶۳

صفحه‌ها