لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۰۱ امراله گنجی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۴ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۲۷۰۲ زهرا گودرزی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه حسابداری ۱۴۶
۲۷۰۳ الهام گوهریان بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه واحد مردان ۲۴۴
۲۷۰۴ روح اله گیوی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا رختشویخانه ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۷۴ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۲۷۰۵ یابنده حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد خواهران ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۸۰۷۱ ۳۶۶۸۹۰۱۰
۲۷۰۶ آقای مهندس یاحی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی معاون مالی اداری ۳۶۶۸۱۳۷۸ ۳۱۵۱
۲۷۰۷ دکتر قاسم یادگار فر دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیئت علمی ۳۷۹۲۳۲۰۲ ۳۲۰۲ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۲۷۰۸ دکتر محمد حسین یار محمدیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع قائم مقام معاونت توسعه ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۲۷۰۹ مهندس ریحانه یاراحمدیان دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت کارشناس گروه بیومتریال و مهندسی بافت ۳۷۹۲۵۲۵۶ ۵۲۵۶
۲۷۱۰ جناب آقای مهندس یارمحمدیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس ساختمان ۳۷۹۲۳۸۶۳ ۳۸۶۳
۲۷۱۱ زهره یاری دانشکده مدیریت واطلاع رسانی دفتر مشاوره مشاور ۳۷۹۲۵۱۲۱ ۵۱۲۱
۲۷۱۲ دکتر یاری پور معاونت درمان معاونت درمان مسئول اجرای دستورالعمل برنامه هتلینگ طرح تحول نظام سلامت ۲۲۶
۲۷۱۳ جناب آقای غلامرضا یاری پور معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه معاون سازماندهی و نوسازی اداری ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۱۴ دکتر یاری پور معاونت درمان معاونت درمان مئسول کمیته فنی ۲۲۶
۲۷۱۵ خانم یاورنژاد شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۱۵-۱۱۴-۱۱۶ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۲۷۱۶ محمود یاوری شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان امور عمومی ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۴۱
۲۷۱۷ راضیه یاوری دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت حسابدار ۳۷۹۲۳۲۱۳ ۳۲۱۳
۲۷۱۸ دکتر احمدرضا یزدان نیک دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه پرستاری مراقبتهای ویژه ۳۷۹۲۷۵۴۰
۲۷۱۹ دکتر احمدرضا یزدان نیک دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۹ ۷۵۴۹
۲۷۲۰ خانم یزدانی شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان امور مالی ۵۲۶۷۲۰۱۰ ۱۰۷ ۵۲۶۷۴۰۰۴
۲۷۲۱ هاجر یزدانی دانشکده پزشکی گروه آسیب شناسی مسئول دفتر گروه ۹۰۷۵
۲۷۲۲ اکبر یزدانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول مبارزه با بیماریها ۳۶۶۱۷۶۶۲ ۱۷۰ ۳۶۶۲۱۶۱۵
۲۷۲۳ مرتضی یزدانی دانشکده فناوری های نوین انتظامات انتظامات ۳۷۹۲۳۱۲۳ ۳۱۲۳
۲۷۲۴ پروانه یزدانی بیمارستان عیسی بن مریم(ع) تغذیه ۳۲۳۳۲۰۶۵-۸ ۳۱۷-۳۱۸ ۳۲۳۶۱۹۴۴
۲۷۲۵ اعظم یزدخواستی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کتابدار ۳۷۹۲۷۵۳۰
۲۷۲۶ محمدرضا یزدی دانشکده دندانپزشکی نامه رسان نامه رسان ۵۵۱۶
۲۷۲۷ جواد یزدی دانشکده دندانپزشکی واحدفنی واحدفنی ۵۵۰۶
۲۷۲۸ یحیی یعقوبی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی انتظامات ۳۷۹۲۳۱۱۸ ۳۱۱۸
۲۷۲۹ بابک یعقوبی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۰۵
۲۷۳۰ آرزو یقینی معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۹
۲۷۳۱ دکتر امید یقینی دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی معاون آموزش پزشکی عمومی ۹۱۲۴
۲۷۳۲ جناب آقای مهندس یوسف زارعی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه واحد مکانیک ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۲۷۳۳ خانم یوسفان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد کنترل عفونت ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۲۶ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۲۷۳۴ جناب آقای یوسفعلی نصیری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس ارزیابی عملکرد ۳۷۹۲۸۵۲۵ ۸۵۲۵
۲۷۳۵ دکتر حسین یوسفی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۸۹
۲۷۳۶ دکتر علیرضا یوسفی معاونت توسعه مدیریت ومنابع معاون توسعه مدیریت ومنابع ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۲۷۳۷ دکتر حجت ا.. یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه پرستاری سلامت بزرگسالان ۳۷۹۲۷۵۴۳
۲۷۳۸ مجتبی یوسفی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مسئول نمازخانه امام خمینی (ره) ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۳۹۵۹
۲۷۳۹ مهندس حسینعلی یوسفیان دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۸۱
۲۷۴۰ علیرضا یوسلیانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۷۵۹۷۲۰۵ ۲۷۴
۲۷۴۱ حسین یگانه شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر بیمارستان خاتم الانبیا ۵۴۲۲۲۱۹۵ ۵۴۲۲۴۰۵
۲۷۴۲ دکتر افسانه یگدانه دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۳۲ ۷۱۳۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱

صفحه‌ها