لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۵۱ سرکار خانم آیتی حوزه ریاست هسته گزینش دانشگاه مسئول پذیرش خواهران ۳۶۶۸۵۱۴۸ ۳۸۹۰
۵۲ سدیک آیوازیان بیمارستان شهید مدرس فروشگاه ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۵۶ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۳ سدیک آیوازیان بیمارستان شهید مدرس روانشناسی ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۹۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۴ فریبا اباذری EDC رابط رفاهی ۳۷۹۲۳۳۷۷ ۳۳۷۷ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۵۵ دکتر پروانه اباذری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول EDO ۳۷۹۲۷۵۸۷
۵۶ دکتر پروانه اباذری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۶۵
۵۷ فریبا اباذری EDC مسئول کتابخانه ۳۷۹۲۳۳۷۷ ۳۳۷۷ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۵۸ اصغر اباذری EDC مسئول چاپ و تکثیر ۳۷۹۲۳۳۷۲ ۳۳۷۲ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۵۹ آقای اباذری-محرابی پور شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان انبار ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۲۷ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۶۰ حسن ابراهيمي بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار درمانگاه ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۱۴ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۶۱ آقاي ابراهيمي معاونت توسعه مدیریت ومنابع توزيع خودرو ۳۷۹۲۳۹۷۹ ۳۹۷۹ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۶۲ خانم ابراهیم شریف بیمارستان حضرت زهرا مدارک پزشکی ۳۵۵۱۱۱۹۵ ۵۲۰ ۳۵۵۲۲۲۴۳
۶۳ دکتر کریم ابراهیم نجف آبادی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس آزمایشگاه رفرانس ۳۷۹۲۳۲۲۳ ۳۲۲۳
۶۴ دکتر کریم ابراهیم پور دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیئت علمی ۳۷۹۲۳۲۲۶ ۳۲۲۶
۶۵ سرکار خانم ابراهیم پور معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۹۴ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۶۶ احمد رضا ابراهیمی شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان روابط عمومی-امورعمومی ۵۷۴۵۳۰۲۳ ۲۰۱ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۶۷ حسین ابراهیمی شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان نظارت بر درمان ۵۷۴۲۴۸۶۹ ۲۳۸ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۶۸ دکتر افشین ابراهیمی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت معاون پژوهشی ۳۶۶۸۸۶۲۸ ۳۲۸۰ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۶۹ سرکار خانم ابراهیمی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی کارشناس واحد رایانه ۳۷۹۲۸۶۱۷ ۸۶۱۷
۷۰ فاطمه ابراهیمی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی حسابدار ۳۷۹۲۷۵۰۱ ۷۵۰۱
۷۱ مریم ابراهیمی دانشکده دندانپزشکی دبیرخانه کارشناس ۵۵۳۰
۷۲ مهدی ابراهیمی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول تدارکات ۳۶۶۱۸۸۹۴ ۲۰۲ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۷۳ دکتر قدرت اله ابراهیمیان بیمارستان امام خمینی فلاورجان ریاست رییس ۳۷۴۲۷۰۴۳ ۳۵۹ ۳۷۴۲۷۰۴۳
۷۴ آقای ابراهیمیان شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان قرض الحسنه ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۱۹
۷۵ حسین ابراهیمیان دانشکده دندانپزشکی انبار کارشناس انبار ۵۵۳۱-۵۵۹۵
۷۶ حسین ابراهیمیان دانشکده دندانپزشکی انبار کارشناس انبار ۵۵۳۱-۵۵۹۵
۷۷ دکتر محمد ابطحی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۱۱۰
۷۸ سید محسن ابطحی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری امور دانشجویی ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۸۰۷۱ ۳۶۶۸۹۰۱۰
۷۹ حجت الاسلام ابن علی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری معاون نهاد ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۸۰۷۱و ۸۰۷۲ ۳۶۶۸۹۰۱۰
۸۰ اکبر ابن علی حیدری دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت نگهبان ۳۷۹۲۳۱۱۶ ۳۱۱۶
۸۱ ف ابناوی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۸ ۵۰۴۸
۸۲ خانم ابوالحسنی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان حسابداری مسئول ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۱۱
۸۳ سرکار خانم ابوالقاسمی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی خواهران ۳۷۹۲۸۶۳۸ ۸۶۳۸
۸۴ سمیه ابوالقاسمیان معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول استخر ۹ دی ۳۶۲۰۱۲۷۶
۸۵ دکتر روشنک ابوترابی دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۱۶۳
۸۶ معصومه ابوطالبی بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه کنترل عفونت ۲۰۷
۸۷ خانم ابوطالبی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان آمار ۳۴۷۲۱۱۰۷ ۱۱۴
۸۸ آقای ابوطالبی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد امور پرتوها ۲۷۵
۸۹ اصغر ابکار اصفهانی معاونت دانشجویی وفرهنگی معاونت دانشجویی مسئول روابط عمومی ۳۰۹۶
۹۰ اتاق سوپروایزر بیمارستان شهید مدرس ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۵۱ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۹۱ مژگان اثنی عشری دانشکده پزشکی گروه فیزیک پزشکی کارشناس آزمایشگاه الکترونیک ۹۰۸۳
۹۲ محمدشهرام احتشامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول بهداشت محیط ۳۶۶۲۲۳۰۳ ۱۰۳
۹۳ مهرنوش احتشامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس سلامت روان ۱۱۳
۹۴ جناب آقای احسان والیانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه کارشناس اعتبارات درمان ۳۷۹۲۹۶۶۰ ۹۶۶۰
۹۵ سهیلا احسانپور EDC هیات علمی ۳۷۹۲۳۳۶۹ ۳۳۶۹ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۹۶ الهام احسانی دانشکده پزشکی حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس ۳۶۷۰۰۰۹۲ ۹۰۶۴
۹۷ جناب آقای مهندس احسانی فر معاونت توسعه مدیریت ومنابع امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه ۳۷۹۲۳۸۵۰ ۳۸۵۱ ۳۶۶۸۷۶۰۹
۹۸ آقاي احمدي معاونت توسعه مدیریت ومنابع امور عمومي سرپرست ۳۷۹۲۳۹۸۹ ۳۹۸۹ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۹۹ زهرا احمدی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان آمار و رایانه ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۳۸ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۱۰۰ منصوره احمدی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان امور مالی ۵۷۷۷۲۷۸۲ ۲۳۳ ۵۷۷۷۱۳۴۳

صفحه‌ها