لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۰۱ مهندس محسن ایران پور دانشکده فناوری های نوین واحد انفورماتیک مسئول انفورماتیک ۳۷۹۲۵۲۷۹ ۵۲۷۹
۳۰۲ مهندس محمد ایرانپور بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه ریاست مدیر ۵۲۶۷۴۲۸۹ ۲۰۲ ۵۲۶۷۲۱۲۰
۳۰۳ اعظم ایرانپور بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه مدارک پزشکی ۲۱۷
۳۰۴ پیمان ایرانپور معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری حسابدار ۳۷۹۲۳۰۵۶ ۳۰۵۶
۳۰۵ بهرام ایرانپور دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی کارشناس گروه ۸۱۱۷-۱۸
۳۰۶ دکتر گلشن ایرانپور دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۱۵۵
۳۰۷ جناب آقای دکتر علیرضا ایرج پور معاونت آموزشی معاونت آموزشی مدیرامورآموزشی و تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۰۰ ۸۰۰۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۰۸ دکتر علیرضا ایرج پور دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۱۶ ۷۵۱۶
۳۰۹ مهندس ایرجی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس کمیته فنی ۲۲۶
۳۱۰ خدیجه ایزدپناه دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کتابدار ۳۷۹۲۷۵۳۰
۳۱۱ دکتر نسترن ایزدی دانشکده پزشکی حوزه معاونت امور هیات علمی قائم مقام معاون امور هیات علمی ۳۶۶۸۷۴۰۱ ۹۰۹۶
۳۱۲ خانم ایزدی بیمارستان شهدای لنجان رسیدگی به اسناد ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۷۷ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۳۱۳ رضوان ایزدی بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه اتاق عمل ۲۳۴
۳۱۴ ابراهیم ایزدی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس تدارکات ۳۶۶۱۸۸۹۴ ۲۰۲ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۱۵ اشرف السادات ایزدی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مدارس ومشارکت مردمی ۳۶۶۱۸۰۷۹ ۲۳۷ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۱۶ خانم ایزدی-بیابانگرد بیمارستان شهدای لنجان بهداشت ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۸۰ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۳۱۷ اقای جعفر ایل بگ معاونت بهداشتی روابط عمومی مسئول ۳۴۴۸۵۴۹۹ ۲۷۵ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۱۸ علیرضا ایوبی مرکز آموزشی درمانی فیض روابط عمومی ۳۴۴۵۱۰۱۱ ۳۳۱ ۳۴۴۵۱۰۱۲
۳۱۹ محمود ایوبی دانشکده پزشکی گروه معارف اسلامی عضو گروه ۸۰۷۹
۳۲۰ مرتضی ایوبی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی صندوق کیلینک ها ۳۷۹۲۵۲۲۲ ۵۲۲۲
۳۲۱ محمود بابائیان دانشکده پزشکی گروه طب سنتی کارشناس گروه ۸۱۰۹
۳۲۲ حسنعلی بابایی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت نامه رسان ۳۷۹۲۳۲۲۲ ۳۲۲۲
۳۲۳ دکتر سیما بابایی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۱
۳۲۴ خانم بابک دوستی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره مامایی ۲۷۰
۳۲۵ دکترفرشاد باجغلی دانشکده دندانپزشکی گروه پروتز هیئت علمی ۵۵۶۲
۳۲۶ حسینعلی باروتی بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه دبیرخانه ۲۰۸ ۵۲۶۷۲۱۲۰
۳۲۷ ناهید بازاری شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان بهداشت خانواده ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۳۰ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۲۸ آقای دکتر بازیار شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان سلامت دهان و دندان ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۰۹ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۲۹ سپیده صبح بازیارپور معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره رفاه دانشجویان امور رفاه دانشجویان ۳۰۳۵
۳۳۰ خانم باستانی معاونت دانشجویی وفرهنگی خوابگاه میر باقری ۳۶۶۸۶۹۰۰ ۳۶۶۸۹۶۹۵
۳۳۱ مریم باستانی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها سرپرست خوابگاه میرباقری ۳۶۶۸۶۹۰۰
۳۳۲ جناب آقای سید محسن باطنی معاونت آموزشی معاونت آموزشی مدیریت پشتیبانی ۳۷۹۲۸۰۰۰ ۸۰۰۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۳۳ سید محسن باطنی دانشکده داروسازی قرض الحسنه- کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی کارشناس ۳۷۹۲۷۰۵۰ ۷۰۵۰ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۳۴ علیرضا باغی معاونت دانشجویی وفرهنگی تالار دکتر شریعتی امور سمعی بصری ۳۶۶۸۴۴۵۷ ۹۱۲۳
۳۳۵ فريبا باقري بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا واحد تغذيه ۵۳۲۲۳۰۰۰-۲ ۲۸۴ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۳۳۶ فاطمه باقری دانشکده دندانپزشکی کارشناس دفترریاست کارشناس دفترریاست ۳۶۶۹۲۵۸۸ ۵۵۲۱-۵۵۰۰ ۳۶۶۸۷۰۸۰
۳۳۷ حامد باقری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان بهداشت حرفه ای ۵۴۲۲۲۰۱۰-۱۲ ۱۲۱ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۳۳۸ زهرا باقری شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان اموال ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۶ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۳۹ سید علی باقری شهرستان چادگان شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۷۷۲۲۶۰۲ ۳۵ ۵۷۷۲۲۲۰۳
۳۴۰ خانم باقری معاونت درمان معاونت درمان کارشناس دفتر مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ۲۴۲
۳۴۱ آقای باقری معاونت درمان معاونت درمان مسئول حراست ۳۶۶۳۰۸۴۵ ۲۲۵
۳۴۲ اکرم باقری بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه مدیریت مترون ۲۰۳ ۵۲۶۷۲۱۲۰
۳۴۳ طیبه باقری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۷۵۹۴
۳۴۴ مرضیه باقری دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت حسابدار ۳۷۹۲۳۲۱۳ ۳۲۱۳
۳۴۵ جمشید باقری درآمد ۳۷۴۳۵۱۸۱ ۳۵۳ ۳۷۴۲۷۰۴۳
۳۴۶ سرکارخانم کتایون باقری معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای مسئول واحد ۳۴۴۷۱۰۰۱ ۲۱۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۴۷ جناب آقای باقری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد درآمد برادران ۳۷۹۲۸۶۰۶ ۸۶۰۶
۳۴۸ زهرا باقری شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان اموال ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۶ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۴۹ خانم باقریان معاونت درمان معاونت درمان کارشناس امور مالی ۲۵۵
۳۵۰ عفت باقي بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا دفتر مديريت مسئول دفتر ۵۳۲۲۳۰۰۰-۲ ۲۰۶ ۵۳۲۲۹۶۰۱

صفحه‌ها