لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۰۱ آقای اکبری شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان امور قراردادها ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۳۶ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۰۲ سهراب اکبری فیض آبادی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول امور آزمایشگاهها ۱۱۰
۳۰۳ سرکار خانم اکرم خرازیهای اصفهانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی رئیس گروه برآورد منابع انسانی ۳۷۹۲۸۵۰۸ ۸۵۰۸
۳۰۴ مهندس محسن ایران پور دانشکده فناوری های نوین واحد انفورماتیک مسئول انفورماتیک ۳۷۹۲۵۲۷۹ ۵۲۷۹
۳۰۵ مهندس محمد ایرانپور بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه ریاست مدیر ۵۲۶۷۴۲۸۹ ۲۰۲ ۵۲۶۷۲۱۲۰
۳۰۶ اعظم ایرانپور بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه مدارک پزشکی ۲۱۷
۳۰۷ پیمان ایرانپور معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری حسابدار ۳۷۹۲۳۰۵۶ ۳۰۵۶
۳۰۸ بهرام ایرانپور دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی کارشناس گروه ۸۱۱۷-۱۸
۳۰۹ دکتر گلشن ایرانپور دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۱۵۵
۳۱۰ جناب آقای دکتر علیرضا ایرج پور معاونت آموزشی معاونت آموزشی مدیرامورآموزشی و تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۰۰ ۸۰۰۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۱۱ دکتر علیرضا ایرج پور دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۱۶ ۷۵۱۶
۳۱۲ مهندس ایرجی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس کمیته فنی ۲۲۶
۳۱۳ خدیجه ایزدپناه دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کتابدار ۳۷۹۲۷۵۳۰
۳۱۴ دکتر نسترن ایزدی دانشکده پزشکی حوزه معاونت امور هیات علمی قائم مقام معاون امور هیات علمی ۳۶۶۸۷۴۰۱ ۹۰۹۶
۳۱۵ خانم ایزدی بیمارستان شهدای لنجان رسیدگی به اسناد ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۷۷ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۳۱۶ رضوان ایزدی بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه اتاق عمل ۲۳۴
۳۱۷ ابراهیم ایزدی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس تدارکات ۳۶۶۱۸۸۹۴ ۲۰۲ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۱۸ اشرف السادات ایزدی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مدارس ومشارکت مردمی ۳۶۶۱۸۰۷۹ ۲۳۷ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۱۹ خانم ایزدی-بیابانگرد بیمارستان شهدای لنجان بهداشت ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۸۰ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۳۲۰ اقای جعفر ایل بگ معاونت بهداشتی روابط عمومی مسئول ۳۴۴۸۵۴۹۹ ۲۷۵ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۲۱ علیرضا ایوبی مرکز آموزشی درمانی فیض روابط عمومی ۳۴۴۵۱۰۱۱ ۳۳۱ ۳۴۴۵۱۰۱۲
۳۲۲ محمود ایوبی دانشکده پزشکی گروه معارف اسلامی عضو گروه ۸۰۷۹
۳۲۳ مرتضی ایوبی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی صندوق کیلینک ها ۳۷۹۲۵۲۲۲ ۵۲۲۲
۳۲۴ محمود بابائیان دانشکده پزشکی گروه طب سنتی کارشناس گروه ۸۱۰۹
۳۲۵ حسنعلی بابایی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت نامه رسان ۳۷۹۲۳۲۲۲ ۳۲۲۲
۳۲۶ دکتر سیما بابایی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۱
۳۲۷ خانم بابک دوستی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره مامایی ۲۷۰
۳۲۸ دکترفرشاد باجغلی دانشکده دندانپزشکی گروه پروتز هیئت علمی ۵۵۶۲
۳۲۹ حسینعلی باروتی بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه دبیرخانه ۲۰۸ ۵۲۶۷۲۱۲۰
۳۳۰ ناهید بازاری شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان بهداشت خانواده ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۳۰ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۳۱ آقای دکتر بازیار شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان سلامت دهان و دندان ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۰۹ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۳۲ سپیده صبح بازیارپور معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره رفاه دانشجویان امور رفاه دانشجویان ۳۰۳۵
۳۳۳ خانم باستانی معاونت دانشجویی وفرهنگی خوابگاه میر باقری ۳۶۶۸۶۹۰۰ ۳۶۶۸۹۶۹۵
۳۳۴ مریم باستانی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها سرپرست خوابگاه میرباقری ۳۶۶۸۶۹۰۰
۳۳۵ جناب آقای سید محسن باطنی معاونت آموزشی معاونت آموزشی مدیریت پشتیبانی ۳۷۹۲۸۰۰۰ ۸۰۰۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۳۶ سید محسن باطنی دانشکده داروسازی قرض الحسنه- کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی کارشناس ۳۷۹۲۷۰۵۰ ۷۰۵۰ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۳۷ علیرضا باغی معاونت دانشجویی وفرهنگی تالار دکتر شریعتی امور سمعی بصری ۳۶۶۸۴۴۵۷ ۹۱۲۳
۳۳۸ فريبا باقري بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا واحد تغذيه ۵۳۲۲۳۰۰۰-۲ ۲۸۴ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۳۳۹ فاطمه باقری دانشکده دندانپزشکی کارشناس دفترریاست کارشناس دفترریاست ۳۶۶۹۲۵۸۸ ۵۵۲۱-۵۵۰۰ ۳۶۶۸۷۰۸۰
۳۴۰ حامد باقری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان بهداشت حرفه ای ۵۴۲۲۲۰۱۰-۱۲ ۱۲۱ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۳۴۱ زهرا باقری شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان اموال ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۶ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۴۲ سید علی باقری شهرستان چادگان شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۷۷۲۲۶۰۲ ۳۵ ۵۷۷۲۲۲۰۳
۳۴۳ خانم باقری معاونت درمان معاونت درمان کارشناس دفتر مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ۲۴۲
۳۴۴ آقای باقری معاونت درمان معاونت درمان مسئول حراست ۳۶۶۳۰۸۴۵ ۲۲۵
۳۴۵ اکرم باقری بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه مدیریت مترون ۲۰۳ ۵۲۶۷۲۱۲۰
۳۴۶ طیبه باقری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۷۵۹۴
۳۴۷ مرضیه باقری دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت حسابدار ۳۷۹۲۳۲۱۳ ۳۲۱۳
۳۴۸ جمشید باقری درآمد ۳۷۴۳۵۱۸۱ ۳۵۳ ۳۷۴۲۷۰۴۳
۳۴۹ سرکارخانم کتایون باقری معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای مسئول واحد ۳۴۴۷۱۰۰۱ ۲۱۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۵۰ جناب آقای باقری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد درآمد برادران ۳۷۹۲۸۶۰۶ ۸۶۰۶

صفحه‌ها