لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۵۱ الهام گوهریان بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه واحد مردان ۲۴۴
۲۷۵۲ روح اله گیوی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا رختشویخانه ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۷۴ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۲۷۵۳ یابنده حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد خواهران ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۸۰۷۱ ۳۶۶۸۹۰۱۰
۲۷۵۴ آقای مهندس یاحی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی معاون مالی اداری ۳۶۶۸۱۳۷۸ ۳۱۵۱
۲۷۵۵ دکتر قاسم یادگار فر دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیئت علمی ۳۷۹۲۳۲۰۲ ۳۲۰۲ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۲۷۵۶ دکتر محمد حسین یار محمدیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع قائم مقام معاونت توسعه ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۲۷۵۷ مهندس ریحانه یاراحمدیان دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت کارشناس گروه بیومتریال و مهندسی بافت ۳۷۹۲۵۲۵۶ ۵۲۵۶
۲۷۵۸ جناب آقای مهندس یارمحمدیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس ساختمان ۳۷۹۲۳۸۶۳ ۳۸۶۳
۲۷۵۹ زهره یاری دانشکده مدیریت واطلاع رسانی دفتر مشاوره مشاور ۳۷۹۲۵۱۲۱ ۵۱۲۱
۲۷۶۰ دکتر یاری پور معاونت درمان معاونت درمان مسئول اجرای دستورالعمل برنامه هتلینگ طرح تحول نظام سلامت ۲۲۶
۲۷۶۱ جناب آقای غلامرضا یاری پور معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه معاون سازماندهی و نوسازی اداری ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۶۲ دکتر یاری پور معاونت درمان معاونت درمان مئسول کمیته فنی ۲۲۶
۲۷۶۳ خانم یاورنژاد شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۱۵-۱۱۴-۱۱۶ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۲۷۶۴ محمود یاوری شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان امور عمومی ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۴۱
۲۷۶۵ راضیه یاوری دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت حسابدار ۳۷۹۲۳۲۱۳ ۳۲۱۳
۲۷۶۶ دکتر احمدرضا یزدان نیک دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه پرستاری مراقبتهای ویژه ۳۷۹۲۷۵۴۰
۲۷۶۷ دکتر احمدرضا یزدان نیک دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۹ ۷۵۴۹
۲۷۶۸ خانم یزدانی شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان امور مالی ۵۲۶۷۲۰۱۰ ۱۰۷ ۵۲۶۷۴۰۰۴
۲۷۶۹ هاجر یزدانی دانشکده پزشکی گروه آسیب شناسی مسئول دفتر گروه ۹۰۷۵
۲۷۷۰ اکبر یزدانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول مبارزه با بیماریها ۳۶۶۱۷۶۶۲ ۱۷۰ ۳۶۶۲۱۶۱۵
۲۷۷۱ مرتضی یزدانی دانشکده فناوری های نوین انتظامات انتظامات ۳۷۹۲۳۱۲۳ ۳۱۲۳
۲۷۷۲ صدیقه یزدانی EDC کارشناس مرکز کامپیوتر ۳۷۹۲۳۳۶۴ ۳۳۶۴ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۷۷۳ پروانه یزدانی بیمارستان عیسی بن مریم(ع) تغذیه ۳۲۳۳۲۰۶۵-۸ ۳۱۷-۳۱۸ ۳۲۳۶۱۹۴۴
۲۷۷۴ اعظم یزدخواستی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کتابدار ۳۷۹۲۷۵۳۰
۲۷۷۵ محمدرضا یزدی دانشکده دندانپزشکی نامه رسان نامه رسان ۵۵۱۶
۲۷۷۶ جواد یزدی دانشکده دندانپزشکی واحدفنی واحدفنی ۵۵۰۶
۲۷۷۷ یحیی یعقوبی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی انتظامات ۳۷۹۲۳۱۱۸ ۳۱۱۸
۲۷۷۸ بابک یعقوبی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۰۵
۲۷۷۹ آرزو یقینی معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۹
۲۷۸۰ دکتر امید یقینی دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی معاون آموزش پزشکی عمومی ۹۱۲۴
۲۷۸۱ دکتر نیکو یمانی EDC مدیر مرکز ۳۶۶۸۸۷۸۹ ۳۷۹۲۳۳۵۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۷۸۲ جناب آقای مهندس یوسف زارعی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه واحد مکانیک ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۲۷۸۳ خانم یوسفان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد کنترل عفونت ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۲۶ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۲۷۸۴ جناب آقای یوسفعلی نصیری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس ارزیابی عملکرد ۳۷۹۲۸۵۲۵ ۸۵۲۵
۲۷۸۵ دکتر حسین یوسفی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۸۹
۲۷۸۶ دکتر علیرضا یوسفی معاونت توسعه مدیریت ومنابع معاون توسعه مدیریت ومنابع ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۲۷۸۷ دکتر حجت ا.. یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه پرستاری سلامت بزرگسالان ۳۷۹۲۷۵۴۳
۲۷۸۸ مجتبی یوسفی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مسئول نمازخانه امام خمینی (ره) ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۳۹۵۹
۲۷۸۹ مهندس حسینعلی یوسفیان دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۸۱
۲۷۹۰ علیرضا یوسلیانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۷۵۹۷۲۰۵ ۲۷۴
۲۷۹۱ حسین یگانه شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر بیمارستان خاتم الانبیا ۵۴۲۲۲۱۹۵ ۵۴۲۲۴۰۵
۲۷۹۲ دکتر افسانه یگدانه دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۳۲ ۷۱۳۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱

صفحه‌ها