لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۱ محمد رضا ابراهیمی حوزه ریاست روابط عمومی دانشگاه معاون روابط عمومی دانشگاه ۳۶۶۸۵۴۹۰ ۹۶۹۶ ۳۶۶۹۹۳۵۷
۲ مرضیه آب آور دانشکده دندانپزشکی پیج پیج ۵۵۵۲
۳ خانم آب نیلی معاونت درمان معاونت درمان امور تعرفه ها و هزینه ها ۲۵۴
۴ یاسمین آباده ای دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت مسئول کارگزینی ۳۷۹۲۳۲۱۴ ۳۲۱۴
۵ خانم آباده ای معاونت درمان معاونت درمان پرسنل تدارکات ۲۶۸
۶ سرکار خانم آبتین معاونت بهداشتی بهداشت مدارس کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۲ ۲۲۲ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۷ پریوش آبسالان مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس سلامت خانواده ۳۶۶۱۶۹۶۲ ۲۳۳ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۸ آقای آبکار معاونت دانشجویی وفرهنگی روابط عمومی و امور رفاهی ۳۰۹۶
۹ روشیده آذرباد دانشکده دندانپزشکی کتابخانه کارشناس ۵۵۲۴
۱۰ سرکار خانم آذین جعفری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس آمار ۳۷۹۲۸۵۰۴ ۸۵۰۵/۸۵۰۴
۱۱ سارا آرتی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری کارشناس امور پژوهشی ۳۷۳۲۳۰۷۹ ۳۰۷۹
۱۲ سرکار خانم آرزو خلیلی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس واحد بازنشستگی ۳۷۹۲۸۵۱۰ ۸۵۱۰ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۱۳ فریناز آرمان پناه مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس بهداشت محیط ۳۶۶۱۱۲۱۶ ۱۰۵
۱۴ منیزه آزاد دانشکده داروسازی واحد استیجاری زیراکس مسئوول زیراکس ۳۷۹۲۷۰۱۵ ۷۰۱۵ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۱۵ غلامرضا آزادانی نزاد دانشکده داروسازی حسابداری مسئوول رسیدگی به اسناد ۳۷۹۲۷۰۰۹ ۳۷۹۲۷۰۰۹ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۱۶ دکتر حمید آزاده دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۲۲ ۵۰۲۲
۱۷ حمید رضا آزادی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی مدیر گروه کاردرمانی ۳۷۹۲۵۰۴۹ ۵۰۴۹
۱۸ آزمایشگاه مواد غذایی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی آزمایشگاه مواد غذایی ۳۷۹۲۳۱۵۲ ۳۱۵۲
۱۹ آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی آزمایشگاه میکروبیولوژی ۳۷۹۲۳۱۵۲ ۳۱۵۲
۲۰ پویا آزید هاک مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول امور آزمایشگاهی ۳۶۶۲۱۸۱۶ ۲۴۳ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۲۱ آقای محمد مهدی آستانه شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مسئول دفتر ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۰۵ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۲۲ رضوان آشنافر دانشکده دندانپزشکی حسابداری کارشناس ۵۵۳۲-۵۵۳۴
۲۳ نسرین آشوری دانشکده پزشکی گروه ایمنی شناسی مسئول دفتر گروه ۹۰۳۱
۲۴ مریم آشوری دانشکده پزشکی گروه پوست و ارولوژی - الزهراء(س) مسئول دفتر گروه ۳۶۲۰۲۰۲۰ ۲۵۶۳
۲۵ هاجر آشوری دانشکده پزشکی گروه ویروس و میکروب شناسی مسئول دفتر گروه ۹۰۳۸
۲۶ دکتر الهه آشوری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۵۰
۲۷ آقای آشوری شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان مرکز تلفن ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۰۱-۱۱۰
۲۸ جناب آقای آقا بابایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی برادران ۳۷۹۲۸۶۱۲ ۸۶۱۲
۲۹ عبدالرحمان آقائی دانشکده دندانپزشکی نگهبانی مرکزتحقیقات نگهبانی مرکزتحقیقات ۵۵۵۱
۳۰ علی اکبر آقابابائی دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۰۴۳
۳۱ مريم آقابابايي بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار زايشگاه ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۳۸ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۳۲ اعظم آقاباباگلی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارگزینی ۱۴۹
۳۳ جناب آقای علی آقابابایی معاونت آموزشی معاونت آموزشی مسئول خدمات ۳۷۹۲۸۰۱۰ ۸۰۱۰ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۴ محمد صادق آقابابایی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی دبیرخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۲۴۴ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۳۵ محمد آقابابایی شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان گسترش ۵۴۲۲۲۰۱۰ ۲۲۴ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۳۶ آقای آقابابایی بیمارستان شهدای لنجان مدیریت مدیر ۵۲۲۳۴۲۷۲ ۲۰۳ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۳۷ دكتر آقاخاني بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا پزشك درمانگاه ۵۳۲۲۳۰۰۰-۲ ۲۱۹ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۳۸ دکتر محمود آقایی دانشکده داروسازی گروه بیوشیمی بالینی مدیر تحصیلات تکمیلی- عضو گروه بیوشیمی ۳۶۶۸۸۰۶۴ ۳۷۹۲۷۰۴۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۹ رضا آقایی دانشکده پزشکی حوزه معاونت پژوهشی- کمیته نشر ۸۰۹۴
۴۰ جناب آقای مهندس آقایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس برآورد ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۴۱ جناب آقای دکتر محمود آقایی معاونت آموزشی معاونت آموزشی معاون مدیرتحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۰۰ ۸۰۰۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۴۲ ام البنین آقایی بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه اورژانس ۳۰۱
۴۳ جناب آقای آقایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی برادران ۳۷۹۲۸۶۴۰ ۸۶۴۰
۴۴ احمد رضا آقایی شهرستان سمیرم شبکه بهداشت ودرمان روابط عمومی ۵۳۶۶۹۲۰۷ ۲۰۲ ۵۳۶۶۰۲۶۵
۴۵ دکتر فرشته آل صاحب فصول دانشکده پزشکی گروه ایمنی شناسی عضو گروه ۹۱۳۶
۴۶ سرکار خانم دکتر آمنه نیسیانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارگزین ۳۷۹۲۸۵۳۹ ۸۵۳۹
۴۷ فاطمه آموزگار دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی کارشناس آزمایشگاه بافت ۹۱۶۱
۴۸ رضا آهنگرزاده دانشکده دندانپزشکی کارپردازی کارپردازی ۵۵۳۷
۴۹ نفیسه آهنی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس سلامت خانواده ۳۶۶۱۶۹۶۲ ۲۳۵ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۵۰ دکتر مریم آویژگان دانشکده پزشکی EDO کارشناس ۹۱۱۵

صفحه‌ها